Wohngemeinschaften

 

 

 

Dörte Meyer – Leitung Wohngemeinschaften

 

Nadine Koch – Teamleitung WG Ahrensburg

      Steffi Busch – Teamleitung WG Basthorst